Zoeken

In het verleden heeft het waterschap plannen gehad om het Schoonebeekerdiep op een andere manier in te richten. Het was de bedoeling om de beek in een brede beekbedding van 40 tot gemiddeld 100 meter breed te laten meanderen en dat de beek met die inrichting onder meer zou bijdragen aan een klimaatbestendig watersysteem. De inzichten in hoe Vechtstromen de komende jaren - samen met partners als gemeenten en provincies - wil werken aan een klimaatbestendig watersysteem zijn echter veranderd. Dit betekent dat de oorspronkelijke plannen voor de herinrichting van het Schoonebeekerdiep niet zullen worden uitgevoerd.

Dit wil niet zeggen dat het Schoonebeekerdiep de komende jaren geen andere inrichting zou kunnen krijgen. Het gebied is namelijk nog steeds wel in beeld als een mogelijkheid om ruimte voor water te creëren. Daarnaast blijft de doelstelling om Kaderrichtlijn-Water-maatregelen te realiseren van kracht. Maar voordat er keuzes gemaakt kunnen worden over het Schoonebeekerdiep en een aantal andere gebieden in het noordelijke werkgebied van Vechtstromen, wil Vechtstromen kunnen beschikken over een hydrologisch model. Met zo’n model kunnen de effecten van maatregelen in hun onderlinge samenhang worden doorgerekend en de meest efficiënte worden uitgewerkt.

De keuze om het Schoonebeekerdiep niet volgens de oorspronkelijke plannen in te richten is onderdeel van de ...